Oficiālie dokumenti

Šajā sadaļā pieejami dokumenti un formas Jūsu brīvai lietošanai.

Oficiālā Latvijas Beisbola Federācijas statistikas lapa (scoresheet)
lejuplādēt (PDF fails)

Oficiālais Latvijas Beisbola Federācijas spēlētāju saraksts (lineup card)
lejuplādēt (excel fails)

Starptautiskiem standartiem atbilstoša beisbola laukuma izmēri metriskajā sistēmā
lejuplādēt (PDF fails)

Federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām lejuplādēt (PDF fails)

Kārtība (un iesniedzamie dokumenti), kādā federācijā var tikt uzņemti jauni biedri lejuplādēt (PDF fails)

Oficiāli reģistrēto federācijas biedru saraksts lejuplādēt (PDF fails)

Federācijas 2016.gada budžets lejuplādēt (PDF fails)

Informācija par federācijas izpildinstitūcijas sēdēm un biedru sapulcēm, kā arī to protokoli lejuplādēt (PDF fails)

Federācijas gada pārskats 2016 lejuplādēt (PDF fails)

One thought on “Oficiālie dokumenti

  1. Pingback: » Dokumenti Jūsu lietošanai beisbols.lv

Comments are closed.