Beisbola pamata noteikumi

1. Pamati

 • Galvenais uzdevums beisbolā ir saskriet vairāk punktu nekā pretinieku komanda.
 • Katra spēle ir sadalīta 9 „inningos”. Katram inningam ir 2 daļas.
 • Viena komanda uzbrūk pirmajā (sākuma) inninga daļā, kamēr otra komanda aizsargājās. Otrajā (beigu) daļā komandas mainās vietām.
 • Katrā inningā komanda, kas atsit, mēģina ieskriet punktos, kamēr otra komanda mēģina taisīt „autus”.
 • Komanda, kas uzbrūk, dara to tikmēr, kamēr ir uztaisīti 3 “auti”.
 • Viens pilns innings ir beidzies, kad abas komandas ir gan atsitušas, gan aizsargājušās.
 • Uzvarētājs ir tā komanda, kura pēc 9 inningiem ir saskrējusi vairāk punktu.

2. Laukums

 • Uz beisbola laukuma ir 4 bāzes – pirmā bāze, otrā bāze, trešā bāze un mājas bāze. Laukums apkārt šīm bāzēm ir „infīlds” jeb iekšlaukums.

 • Aiz iekšlaukuma ir zāliens, kas saucas „autfīlds” jeb ārlaukums. Ārlaukuma galā ir žogs, kas nobeidz beisbola laukumu.

 • “Infīlds” un “autfīlds” kopā veido spēles teritoriju. Spēlētājam, kas atsit bumbiņu, tā jācenšas atsist spēles teritorijā, lai viņš varētu sākt skriet pa bāzēm (un cerams, ieskriet savai komandai punktu).

 • Taisnās līnijas, kas novilktas no mājas bāzes līdz outfīlda sētai, atdala spēles teritoriju no foul teritorijas.
 • Ja sitējs atsit bumbiņu uz aizmuguri vai ārpus spēles teritorijas, tad šis sitiens tiek nosaukts par foul ball jeb kļūdainu bumbu. Pie šāda sitiena sitējs nevar uzsākt skriešanu pa bāzēm.

3. Aizsardzības pozīcijas

 • Katrai beisbola komandai ir nepieciešami vismaz 9 spēlētāji, jo ir deviņas aizsardzības pozīcijas.
 • Katrai bāzei ir savs aizsardzības spēlētājs – 1. bāzes spēlētājs, 2. bāzes spēlētājs un 3. bāzes spēlētājs. Ir vēl viens aizsardzības spēlētājs, kas stāv starp 2. bāzi un 3. bāzi – tas ir „šortstops”. Visi šie aizsardzības spēlētāji ir iekšlaukuma spēlētāji.
 • Vēl ir trīs aizsardzības spēlētāji, kas ieņem vietas ārlaukumā – kreisais, centra un labais “autfīlda” spēlētājs.
 • Pārējie divi aizsardzības spēlētāji ir “pičers” jeb metējs un “kečers” jeb ķērējs. “Pičers” stāv uz pičera kalniņa iekšlaukuma vidū, bet kečers ieņem vietu aiz mājas bāzes.

4. Ekipējums

 • Katram aizsardzības spēlētājam ir cimds, kas palīdz viņam noķert bumbu. Cimdu velk uz tās rokas, ar kuru nemet, lai ar otru roku varētu bumbu mest, kad tā ir noķerta.
 • Dažādiem aizsardzības spēlētājiem ir dažādi cimdi, kas vairāk atbilst katrai pozīcijai.

 • “Kečers” nēsā papildu aizsargus – ķiveri, masku, krūšu aizsargu un kāju aizsargus.
 • Sitējam vienmēr ir uzvilkta ķivere un augstākajās līgās viņam jāsit ar koka nūju.

5. Sitējs un Pičers

 • Visi 9 beisbola komandas spēlētāji arī dodas atsist bumbu. Pirms spēles treneris izlemj sišanas kārtību un pēc tās arī visi spēlētāji dodas sist.
 • Kad spēlētājs iet atsist bumbu, viņš iestājas atsišanas laukumā pie mājas bāzes un skatās uz “pičeru”.
 • Kad spēlētaji ir gatavi, “pičers” met bumbu, lai ievadītu to spēlē.
 • Atsitēja uzdevums ir tikt uz bāzes un nepieļaut „autu”.
 • “Pičera” uzdevums ir izslēgt atsitēju, vai nu liekot viņam uzsist uz kādu no aizsardzības spēlētājeim, vai „izstraikojot” atsitēju.

6. ”Boli” un „Straiki”

 • “Straiks” ir, kad atsitējs vēzē ar nūju, bet netrāpa pa bumbu, vai kad atsitējs nevēzē ar nūju pa bumbu, kas iet “straika” zonā.
 • Par “straiku” skaita arī atsistu bumbu, kas piezemējas foul teritorijā (skatīt sadaļu “Laukums”).
 • “Bols” ir metiens, uz kuru atsitējs neizvēzē nūju un bumba neiziet cauri “straika” zonai.
 • “Straika” zona ir iedomāta zona, kas ir tik plata kā mājas bāze un augstumā no atsitēja ceļiem līdz krūtīm.
 • Lai atsitēju „izstraikotu”, “pičeram” ir jāsamet 3 “straiki”, pirms viņš ir sametis 4 “bolus”.
 • Taču atsitējs nevar tikt “izstraikots” (iedots 3. “straiks”), ja viņš atsit bumbu foul teritorijā.
 • Ja atsitējs saņem 4 “bolus”, pirms viņam samesti 3 “straiki”, viņs automātiski ieņem 1.bāzi. Šo sauc par walk.

7. Kā izslēgt atsitēju

 • Kad atsitējs atsit bumbu spēles teritorijā, viņam jāskrien uz 1.bāzi.
 • Kad tas notiek, aizsardzības komandai ir divi galvenie veidi, kā atsitēju izslēgt:

1. Ja bumba ir atsista pa gaisu, tad aizsardzības spēlētājiem bumba jānoķer, pirms tā ir nokritusi zemē.

2. Ja bumba atsista pa zemi, aizsardzības komandai tā jānogādā uz 1.bāzi, pirms tur nokļuvis atsitējs.

8. Bumbas atsišana jeb „Hits”

 • Atsitēja uzdevums ir mēģināt tikt uz bāzes. Ir divi galvenie veidi, kā to izdarīt:

1. Walk – atsitējs automātiski tiek uz pirmo bāzi, ja “pičers” viņam samet 4 “bolus”.

2. „Hits” – atsitējs atsit bumbu spēles teritorijā un aizkļūst līdz 1.bāzei, pirms tur ir nogādāta atsistā bumba.

9. „Hitu” veidi

 • “Hits”, kura laikā spēlētājs paspēj aizskriet līdz 1.bāzei, tiek saukts par Single.
 • Ja atsitējs pēc atsisistas bumbas paspēj nokļūt līdz 2.bāzei, tad šo “hitu” sauc par Double. Ja atsitējs “hita” laikā nokļūst 3. bāzē, šo “hitu” sauc par Triple. Double un Triple sitieni parasti aizkļūst garām ārlaukuma spēlētājiem, kas ļauj atsitējam vieglāk pārvietoties pa bāzēm.
 • Dažreiz atsitējs pēc atsistas bumbas tiek apkārt visām 3 bāzēm un atpakaļ līdz mājas bāzei. Šādu atsitienu jeb “hitu” sauc par Home Run.
 • Pats skatāmākais veids, kā dabūt Home Run, ir pārsist bumbu pāri ārlaukuma žogam, kas automātiski skaitās Home Run un ir viens no interesantākajiem brīžiem visā beisbola spēlē.
 • Vislabākais sitiens beisbolā ir Grand Slam – tas notiek, kad uz visām bāzēm ir skrējēji un atsitējs uzsit Home Run. Pie šāda sitiena punktos ieskrien visi skrējēji uz bāzēm un pats atsitējs, kas dod 4 punktus no viena sitiena.

10. Skrējēji uz bāzēm un punktu gūšana

 • Ja atsitējs tiek uz kādas bāzes, viņš kļūst par skrējēju uz bāzes.
 • Visi skrējēji skien pa bāzēm pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un katrā bāzē var būt tikai viens skrējējs. Skrējēji nedrīkst apdzīt viens otru.
 • Skrējēji parasti pērvietojās apkārt bāzēm, kad citi atsitēji, kas sit aiz viņiem, tiek uz bāzes ar “hitu” vai Walk.
 • Ja skrējējs tiek apkārt visām bāzēm un nonāk mājas bāzē, uzbrūkošajai (atsitēju) komandai tiek ieskaitīts 1 punkts.
 • Ja atsitējs uzsit Home Run, viņs automātiski iegūst punktu savai komandai kopā ar visiem skrējējiem, kas tajā brīdī atradās uz kādas bazes.

11. Kā izslēgt skrējējus uz bāzēm

Aizsardzības komandai ir divi galvenie veidi, kā izslēgt skrējēju uz bāzes:

1. Obligātais skrējiens – kad skrējējs ir uz 1. bāzes un sitējs aiz viņa atsit bumbu spēles laukumā, skrējējam obligāti jāskrien uz 2. bāzi, lai atbrīvotu vietu atsitējam.

Skrējējam arī obligāti jāskrien no 2. un 3.bāzes, ja atsitējs atsit bumbu spēles laukumā un visas bāzes aiz skrējēja ir aizņemtas. Šādā gadījumā visiem skrējējiem ir obligātais skrējiens, lai atbrīvotu vietu uz 1. bāzes.

Šādos gadījumos, ja bumbiņa tiek nogādāta uz nākamo bāzi, pirms tur aizskrējis skrējējs, tad šis skrējējs tiek izslēgts.

2. Tag out – skrējējam nav obligāti sāskrien uz nākamo bāzi, ja kāda bāze aiz viņa nav aizņemta. Šādā gadījumā aizsardzības komandai jāpieskarās šim skrējējam.

Aizsardzības spēlētājs var spēles laikā izslēgt skrējēju, pieskaroties viņam ar bumbu rokās vai cimdā, kamēr skrējējs nav pieskāries kādai no bāzēm.